Mystica
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Hva er røkelse

16.12.2018

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 

Røkelse eller røkelseskrydder, Species fumalis orientalis Latin. species, art, slag, i middelalderen fikk ordet betydningen krydder, fumalis, adj., av tidlig latin fumus, røk orientalis, østerlandsk, er en blanding av aromatiske droger, slik som balsamer, harpikser m.m. som ved sakte forbrenning uten ild, vanligvis ved å strøes på glødende kull, frembringer en velluktende røk. Røkelse var en av gavene Jesusbarnet fikk av De vise menn.

 

Røkelse består bl.a. av virak, olibanum, som er et stivnet sekret av Boswellia Cateri og andre Boswellia-arter som er trær som vokser i Somalia og sydvestre kyststrekningen av Arabia. Slekten er oppkalt etter Joh. Boswell som var botaniker i Edinburgh på 1700-tallet. En lager snitt i barken slik at sektretet renner ut og stivner. Drogenavnet virak kommer fra tysk Weihrauch av weihen, innvigd/hellig, og Rauch, røk.

Drogen har siden de eldste tider blitt brukt til røkelse ved religiøse seremonier. På grunn av innholdet av balsam avgir den en luktende røk når den blir oppvarmet. I Egypt ble den brukt under det sjette dynastiet (2500 f. kr.) Kongerøkelsen inneholder også flere andre planter som kanel, lavendel, koriander og rosenblader.

Historie

Røkelse og andre sterktduftende og velluktende balsamer og smurninger har i uminnelige tider blitt brukt og høyt vurdert, sørlig i østen. Vellukt hører til høytid og glede i Det gamle testamentet, og savn av den betegner sorg og hård tid. I Det gamle testamentet fortelles det at man gjennomrøker skjegg, klær og husgeråd. Røkelse ble så høyt vurdert i disse landene at en slik gave var tegn på den høyeste aktning og ære. Kongelige personer ble hedret med røkelseskrydder. Det var også vanlig å hedre de døde med røkelse. De mindre bemidlede nøyde seg med å ha velluktende urter i likklærne, men ved store begravelser ble det tent store røkelsesbål. Dette fortelles det om i Bibelen, om kong Asa og Zedekia.

På samme måte som en æret jordens mektige æret man også de himmelske maktene og søkte gjennom røkoffer å erverve seg gudenes nåde. Det antas at det selvstendige røkofferet først ble innført i den assyrisk/babylonske kulten. En har funnet offerlister og forskrifter i templenes urgamle arkiv som forteller at røkofferet var blant de midlene som ble brukt for å blidgjøre gudene. I røkelseskarene på offerbordene skulle det brennes ceder og sypress. Ved de store Baal- og Astartefestene ble det brent store mengder røkelse. Også i den egyptiske kulten ble det brukt selvstendig røkoffer. Både asiatiske og egyptiske monument viser hvordan røkelse ble ofret på alteret, i skåler og røkelseskar. Resepten på en slik egyptisk røkelsesblanding er bevart i hieroglyfene på tempelmuren i Edfu og Phile og er opptatt i Papyrus Ebers. Blandingen ble kalt Kyphi [6], og ble bare laget av prester som nøye fulgte de anvisningene som var i de hellige skriftene som ble lest under tilberedningen.

Det finnes også en resept på røkelse i Moseboken. Denne røkelsen ble bare brukt ved gudstjenesten og skulle bare lages av prester.

2.Mos. 30.34-38

Herren sa til Moses: Ta deg røkelsesstoffer: balsam, myrraolje, harpiks som lukter skarpt, og ren virak. Det skal være like mye av hvert. 35 Av det skal du lage krydret røkelse, slik som salveblanderne gjør det, saltet og ren, til hellig bruk. 36 Noe av det skal du knuse smått og legge foran loven i møteteltet, der jeg vil møte deg. Høyhellig skal det være for dere. 37 Røkelse som er blandet slik som denne, må dere ikke lage til dere selv; viet til Herren skal den være. 38 Den som lager maken til denne røkelsen for å nyte dens vellukt, skal utryddes av sitt folk.

Hippokrates brukte røkelseskurer, og i Asklepiostemplene ble de syke badet, massert, innsalvet og til slutt innåndet de røkelse for å renses og vugges inn i søvn ved hjelp av de bedøvende duftene.

I middelalderen ble det brent bål med velluktende urter på åpne plasser for å bekjempe pest og smitte. Da tobakken kom til Europa på 1500-tallet, trodde en at den hadde en kraftig luftrensende effekt så den ble til og med blandet inn i tempelrøkelsen når det var pest. Middelalderen vår også tiden for overtro. Djevelen var opphav til alt vondt også sykdom og død. Han hadde sine hjelpere hekser og trollmenn som laget trolldrikker for å skade mennesker og dyr. Dette førte til at en i klostrene opprettet et nytt embete heksepatere for å bekjempe det vonde med magiske middel som bl.a. trollrøkelse.

Røkelse var også viktig for alkymistene som hadde egne røkelsesblandinger bl.a. for Solen, Månen, Saturn og Venus.

Kristen liturgisk bruk

Grekerne synes ikke å ha brukt orientalske røkmiddel før under det 5. århundre f. Kr., men etter denne tiden brukes røkelse av både grekerne og romerne såvel til daglig bruk som ved festlige anledninger, og røkelse inngikk også i deres religiøse seremonier. I den eldste kristne kirken var all røkelse ved gudstjenesten forbudt. Først fra det 4. årh. ble det vanlig å bruke røkelse i forbindelse med gudstjenesten. De katolske kirkenes røkelse besto av Virak 200, bensoe 100, kaskarillbark 50, salpeter 25 deler.

Røken fra den hellige røkelsen ble fulgt av de troendes fromme bønner om at alt vondt skulle forsvinne ikke bare åndelig men også legemlig sykdom. Det ble etterhvert vanlig å utnytte røkelsens helsebringende kraft og en eksperimenterte med forskjellige røkelsesblandinger mot forskjellige sykdommer.

Den katolske kirkes liturgi i dag 

I den katolske liturgi benyttes røkelse i feiringen av Den hellige messe og ved den felles tidebønn, særlig til vesper.

Ved messefeiringen fører røkelsesbæreren an i inngangsprosesjonen foran prosesjonskorset. Umiddelbart deretter berøker den celebrerende prest alteret og krusifikset. Når tiden kommer for forkynnelsen av dagens evangelietekst, berøkes evangelieboken av diakonen eller presten. Etter at de eukaristiske gaver, brød og vin, er blitt bragt frem til alteret og presten har bedt gaveforberedelsesbønnene, blir er blitt båret frem i bønn svinges røkelsen over gavene, og i samme forbindelse berøkes alter og krusifiks på nytt. En ministrant overtar så røkelseskaret og berøker den celebrerende prest og deretter forsamlingen. Rett etter de to innstiftelsesbønner over nattverdselementene berøker en ministrant hhv. Kristi legeme og Kristi blod når presten eleverer dem til folkets tilbedelse.

Under messen kan man også berøke annet – i påsketiden berøkes påskelyset, og man kan berøke relikvier, adventskranser, statuer, julekrybber og annet. Ved begravelser berøkes også båren med den avdøde.

Røkelsen er en symbolsk representasjon av renselse, venerasjon (og i noen tilfeller tilbedelse) og bønn. I Salme 141 og i andre bibeltekster som for eksempel Åpenbaringsboken 8,3 representerer den de troendes bønner som stiger opp til Gud.

Fra senest 1570 og frem til 1969 gjaldt en forskrift i den katolske kirkes latinske ritus at røkelse kun kunne anvendes ved særlig høytidelige messer og ellers ikke. Dette ble endret med liturgireformen som trådte i kraft fra 1970, slik at røkelse ikke lenger bare er et høytydelighetsattributt men kan uttrykke sin symbolikk i en hvilken som helst messe.

Den katolske liturgi gjør med røkelsesbruken også anskuelig at menneske er en enhet av ånd, legeme og sjel. Under gudstjenesten tiltales alle menneskets sanser, også øyet og luktesansen. Ettersom Gud er blitt menneske, må også liturgien kunne spille på alle de sanser som kjennetegner den menneskelige erkjennelseskraft. Røkelse kan også forstås som et bilde på Guds nærvær over alt, eller på Den hellige ånd.

I andre liturgier

Røkelsen ble i stor grad renset ut fra de protestantiske kirkers liturgi, først og fremst fordi den ble oppfattet som et uttrykk for den katolske lære om messeofferet, som reformatorene avviste skarpt. Men i nyere tid kan det skje at røkelse igjen benyttes, under henvisning til Salme 141.

I de ortodokse liturgier, som for eksempel i den bysantinske ritus og i de orientalske liturgier benyttes røkelsen ofte og fritt. En gammel orientalsk forestilling om menneskets møte med Gud knytter dette til en velluktsopplevelse.

Røkelsesbrenning i Det fjerne østen

Røkelsesbruk under religiøse seremonier ble først utviklet i større målestokk i Kina, men spredte seg med årene til Korea og Japan. Røkelse spiller en viktig rolle i østasiatiske buddhistiske seremonier, for eksempel i kinesiske taoistiske og japanske shintoistiske templer.

Apotek og røkelse

I Norge har det blitt laget røkelse i apotekene. Allerede den første norske farmakopéen hadde oppskrift på røkelse. Denne skikken ble tatt opp igjen ved Svaneapoteket i Oslo som etterhvert opprettet bedriften Svanelaboratoriet. Her produseres kongerøkelse med 17–18 forskjellige innholdsstoffer. Disse importeres fra hele verden. Røkelsen selges av apotek i hele Norge. Noe eksporteres til Sverige, Danmark, Tyskland, USA og Australia. Grunnen til at apoteket begynte med denne produksjonen var at det som ble importert fra utlandet viste seg å være dårlig vare og at apoteket ønsket å selge god, ekte vare.

www.mystica.no har kanskje Norges største utvalg av røkelse. Link til våre røkelser:

https://www.mystica.no/categories/rkelsesalvie

 

Boswellia treet

Les mer...

Rosenkvarts

05.12.2018

FYSISK, EMOSJONELL & SPIRITUELL INFORMASJON

Symboliserer blind kjærlighet. Kan gi en beroligende energi. Kan fjerne all negativitet fra kroppen. Kan stå for nestekjærlighet. Kan være god til å heale på følelser. Hevdes å være god mot stress og spenninger.

Chakra: Hjerte

GEOLOGISK INFORMASJON

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rosenkvarts

Rosenkvarts SiO2, er en type kvarts som viser en blek rosa til rose rød fargetone. Fargen er forårsaket av jern, titan og mangan. Rosenkvarts finnes vanligvis i pegmatitter og kan danne overganger til blåkvarts. Fargen varierer ikke bare fra en lokalitet til en annen, men også fra hvert enkelt eksemplar. I krystallform som er sjelden funnet, kalles den rosa kvarts, rosenkvarts eller Pink Quartz. De fleste krystaller på markedet kommet fra Minas Gerais i Brasil. Hardhet 7. Krystallsystemet er triagonalt. Den brukes som dekorativ stein og i smykker.

Funn

Rosenkvarts forekommer i Norge spesielt på Sørlandet og på Sørøya i Finnmark. På rådhuset i Breivikbotn finnes utstilt en mineralsamling fra Sørøya. Rosenkvartskrystaller er ikke funnet i Norge.

Link til Rosenkvarts produkter i www.mystica.no: https://www.mystica.no/categories/rosenkvarts

Les mer...

Bergkrystall

05.12.2018

FYSISK, EMOSJONELL & SPIRITUELL INFORMASJON

Bergkrystall kan forsterke både energi og tankevirksomheten. Bringer stjernens energi inn i sjelen. Kan gir deg mulighet for å utnytte dine talenter. Kan virke anvendbar ved kretsløp, forstyrrelse, mot svimmelhet, brannsår og smerter.

Kan brukes til å omdanne tanker til lyd. Kan gjøre det lettere å motta informasjon, fra både lærer, healer og andre. Kan styrke følelsesmessig balanse, intuisjon og er en lysbærer. Kan gi beskyttelse. God meditasjonsstein.

Chakra: Alle

GEOLOGISK INFORMASJON

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

Bergkrystall.

Bergkrystall er betegnelsen på klare og gjennomsiktige krystaller av kvarts. De er vanlige i hydrothermale ganger, der varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler har strømmet gjennom sprekker og hulrom i bergarten og dannet utfellinger av kvarts og andre mineraler. I disse såkalte drusene i berget er krystallene blitt dannet som geometriske søyler.

Bergkrystall er en pryd- og smykkestein, men er ganske vanlig i Norge og ikke særlig verdifull. Den ble brukt i steinalderen, men det er vanskelig å fastslå i hvilket omfang. Man har ved utgravninger funnet redskaper av bergkrystall. Senere i vikingtiden ble bergkrystall slipt og brukt som perler og amulettsteiner.

Den romerske vitenskapsmannen Plinius den eldre trodde bergkrystall var permanent, frosset is. Etter renessansen ble bergkrystall omfattet med støre interesse på grunn av sin evne til å splitte lys i spektrum i 60° vinkel. Industriell produksjon av produkter utfra kvarts og bergkrystall har foregått i et par hundre år.

Noen steder er krystallene lange og smale, andre steder er de tykke og korte, ved noen forekomster har krystallene karakteristiske striper på overflaten, eller bestemte flater er redusert eller fremhevet. Slik får de en særpreget form fra sted fordi trykk, temperatur og kjemiske forhold varierer. Krystaller kan vokse seg store når de får god tid på seg til å størkne. Ofte har store krystaller grodd i veldig mange omganger da de har fått ny "næring" - mer supervarmt vann som kvarts er løst opp i. Man kan se dette på fantomkrystaller, der man kan se at det er en eller flere krystaller inne i en krystall. Ofte kan bergkrystaller også ha særegne inneslutninger, som for eksempel tynne nåler av rutil som ligger på kryss og tvers inne i krystallene.

Funn

I Norge er bergkrystall funnet på en rekke lokaliteter, som Bardu, Konnerud, Evje, Halden, Hardangervidda, Hattfjelldal, Haukelifjell, Lierne, Norefjell, Tinn og Valdres

Link til produkter av Bergkrystall i www.mystica.no: https://www.mystica.no/categories/bergkrystall

Les mer...

SATYA Røkelse

03.12.2018

Shrinivas Sugandhalaya er produsent av den berømte Satya Sai Baba Nag Champa. For mange mennesker, når de tenker på røkelse, kommer Satya og Nag Champa i deres tanker. Vi har et bredt utvalg av deres mest populære dufter, inkludert Nag Champa, Super Hit, Satya Natural og mange andre. Masala-baserte røkelser. Satya Sai Baba røkelse - originalen

Link til Satya produkter i www.mystica.no: https://www.mystica.no/categories/satya

Les mer...

Ametyst

02.12.2018

AMETYST

 

 

 

FYSISK, EMOSJONELL & SPIRITUELL INFORMASJON

En kraftig og beskyttende stein, ametyst beskytter en fra alle former for negativ energi. Med sterke helbredende og rensende egenskaper, beroliger og stimulerer denne steinen sinnet til å gi mentalt fokus, følelsesmessig sentrering og åndelig bevissthet.

GEOLOGISK INFORMASJON

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Formel SiO2

Gruppe Nettverksilikat

Farge Lilla

Krystallsystem trigonal

Kløv Ingen

Hardhet (Mohs) 7

Strekfarge hvit

Tetthet 2,65

Ametyst er en lilla variant av kvarts, SiO2. Den er den mest etterspurte varianten av kvarts og en populær edelsten som har vært brukt til smykker i lange tider. Ametyster finnes vanligvis i pegmatitter; i hulrom, druser, sprekker og geoder. Her kan ametysten vokse ut fra veggene og innover og på den måten utvikle fine krystaller. Ametyst får sin fiolette farge av jern (Fe3+) og titan (Ti4+). Geologisk forekommer de i både gamle og unge bergarter. I Norge er ametyst funnet på en rekke lokaliteter. Ametyst er lykkesteinen for februar måned.

 

Kulturhistorie

Ordet 'ametyst' kommer fra gresk, 'améthystos', og betyr 'uten rus'. Grekerne og romerne bar steinen fordi de trodde ametyst ville hindre dem i å bli berusede. Allerede i Oldtidens Egypt ble den mye brukt til smykker. Historisk har ametyst i perioder vært en svært eksklusiv edelsten og frem til det 18. århundre, ble ametyst regnet blant de mest verdifulle edelstener (sammen med diamant, safir, rubin og smaragd). I de norske kronjuveler, som konge- og dronningkronen er det flere fasettslipte ametyster. Den har blitt mye brukt som lykkestein og sies å beskytte mot trolldom. I den kristne mytologien er ametyst et symbol for altervin. Den er vigd til den hellige Valentin og forekommer iblant i bisperinger. I middelalderen ble ametyst ansett som et symbol på kongelige og den ble brukt til å dekorere engelske regalier. Middelalderens soldater i Europa brukte ametyst-amuletter som beskyttelse i kamp i den tro at ametyster kunne helbrede mennesker og holde dem avbalanserte. Tibetanere anser ametyst som hellig for Buddha og lager bønne-perler av den.

Farger 

Slipte ametyster

Fargen på ametyst kan variere, fra lys rosa-fiolett til dyp lilla. På eksponering for langtids oppvarming, på over 300-400°C blir ametysten gul, oransje eller brun. Den kan også bli helt fargeløs. Og det finnes ametyst fra enkelte lokaliteter som etter varmebehandling blir grønn (Prasiolitt). Gule kvartssmykker, kalt citrin, er gjerne brent ametyst, men får da en mørkere gultone enn naturlig citrin. I tillegg finnes det også syntetisk ametyst på markedet.

Bestråling med UV-lys og/eller langvarig eksponering for sollys vil ofte føre til at fargen på ametyst kan bli gradvis svakere over tid.

Former og fasonger

Steinen har en hardhet på 7 i Mohs skala (hardhetsskala). Smeltepunkt:1650 ± 75 °C. Den har en 6 siders avsluttende pyramideform. Ametyst-krystaller blir ikke veldig store, krystaller lengre enn 30 cm er svært sjeldne. Krystaller blir funnet i mange forskjellige former og fasonger, de mest vanlige vekstformene er:

1. I druser som krystall-aggregater i hulrom; mest vanlig i vulkanske bergarter, men også i hydrotermiske årer, og til og med i hulrom i sedimentære bergarter;

2. Septer-vekst på andre farge varianter av kvarts (som f.eks røykkvarts); mest vanlig i høy til middels temperatur-miljøer som alpine sprekker og pegmatitter;

3. Split-vekst krystaller i hydrotermale årer i malmforekomster, men også i vulkanske bergarter.

4. Som enkelt velformede krystaller i små hulrom og sprekker, særlig i vulkanske bergarter.

5. Som hydrotermale fyllinger i vener, ofte med flere vekstfaser med variabel farge som forårsaker et båndet mønster.

 

Funn

Store mengder ametyst blir hentet ut fra delstaten Minas Gerais i Brasil, hvor den forekommer i store geoder i vulkanske bergarter. En stor del ametyst kommer også fra Uruguay. Andre land hvor det er gruvedrift etter ametyst er Sør-Korea, Østerrike, Finland, Russland, India, Madagaskar, Zambia, USA og Canada.

I Norge er ametyst funnet på en rekke lokaliteter, som Arendal, Konnerud, Feiring, Fræna, Gjøvik, Holmestrand, Holmenkollen, Pasvik, Risør, Sotra, Stange og Sørøya

Link til Ametyst i www.mystica.no

https://www.mystica.no/categories/ametyst

 

 

 

 

Les mer...

Krystaller: Artikkel om steiners egenskaper A-M

17.04.2018

ALFABETISK OVERSIKT OVER EGENSKAPENE TIL STEINENE/KRYSTALLENE
BESKRIVELSE OG EGENSKAPER AV STEINER/KRYSTALLER
GEOLOGI/OPPRINNELSE

A-M

 

AGAT, APRIKOS

Kan gi styrke, mot og tålmodighet. Kan styrke vår ansvarsfølelse og gi forståelse for våre egne handlinger. Hjelper til ved å virkeliggjøre vår personlighet og kan forsterke de handlinger som danner vår personlighet.

Chakra: Hara

AGAT BAHIA

Beskyttelse, styrke, harmoni, balansere yin yang energi, mot, helbredelse, styrke kreativitet, øke energi, jording, forbedringer levetid, selvtillit.
 

AGAT, BLONDE – Blondeagat

Kan styrke selvbildet og selvverd, berolige, rense, gi trygghet og overblikk. Kan hjelpe med å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Kan beskytte mot hissighet, styrke oppmerksomheten og bidra til å ta veloverveide avgjørelser. Bidrar til å vise hvem du er.

Chakra: Hals/solar p. N.ord: Selvverd, trygghet, ro

 

AGAT, BLUE STORM 

Stenen kan styrke vårt fokus i hverdagen. Den kan hjelpe oss til å ta de rette valgene i livet, selv om de går mot alle odds. Den kan hjelpe deg under mekling.

Chacra: Hals

 

AGAT, BOTSWANA – Botswana agat

En lykkesten som kan styrke selvverd, øke selvtillit, dempe uro og bringe uventet glede. Kan virke samlende og avklarende, og bidra til at man blir mer verdsatt av andre. Kan øke kreativiteten, dempe et heftig temperament, gjenopprette ubalanser, løse opp blokkeringer og fjerne seksuell skyldfølelse.

 

AGAT, BÅND

Kan virke beskyttende og gi styrke.

Balanse i Yin Yang-energiene. Kan stabilisere auraen og ha en rensende effekt.

Chakra: Hjerte-Hals

 

AGAT, CRAZY LACE 

Steinen kan oppnå en meget høyt psykisk nivå.

Kan være til hjelp for lavt biorytme. Kan bringe balanse, ro i den psykiske energi.

Chakra: Rot-Hjerte

 

AGAT, DENDRIT

Stenen kan hjelpe deg til et lettere liv, så du kan nyte

hvert øyeblikk. Den kan hjelpe ved ryggproblemer og uro.

AGAT FIREWOOD

En  vakker sten i Agat-familien som styrker motivasjonen og gir deg en energiboost.
Den forsterkede motivasjonen skaper en positiv endring i livet ditt og det øker også din lidenskap. Mye positivt kan skje:)

 

AGAT, GRÅ - grå agat

En grå agat er en beskyttende stein, som beskytter mot stress, mareritt og farer. Sies å bringe velstand, beskytte mot ulykker og lærer oss å skille mellom ekte og falske venner. Gir ro, og får oss til å innse når vi tenger hvile, når vi må stoppe, og når vi må ta tak.

Chakra: Flere. Nøkkelord: Beskytte, ro, skjelne

 

AGAT, GRØNN 

En sten som kan være god ved bearbeiding av sorg og smerte. Kan Gi selvtillit og hjelper med å se kjærligheten. Skal kunne stimulere den analytiske sans og fremme presisjon. Kan vekke ditt medfødte talent, og stimulerer oppfattelsesevnen i enhver situasjon.

Chakra: Hjerte Nøkkelord: Selvtillit, oppfattelse

AGAT, GUL

Symboliserer styrke og harmonisering av hjertet. Kan gi balanse, vitalitet og glede. Sies å bringe velstand. Kan virke styrkende, beskyttende og støttende.

Symboliserer lykke, vennskap og velstand.

Chakra: Solar p.

 

AGAT, GRØNN FANCY - Fancyagat

Agate fancy er både jordende og åndelig, og sies å virkeliggjøre åndelige opplevelser i vår hverdag. Stimulerer mentale funksjoner, bringer klarhet, stabilitet og motvirker bekymringer. Bringer kjærlighet og overvinner negativitet, motvirker stress og negative drømmer, og beskytter oss mot farer.

Chakra: Flere N.ord: klarhet, stabilitet, åndelighet

 

AGAT, HVIT– Hvit agat

Kan hjelpe med å finne din indre kjerne og din egen sannhet, og til å være som du er. En sten for de som tør og leve selv og ikke ønsker å leve gjennom andre. En sterkt individuell sten, for å finne sin egen plass i universet. Kan gir fred, godhet og sikkerhet.

Chakra: Krone

Nøkkelord: Fokus, selvstendighet

 

AGAT, KAMEL - Kamelagat

En jordingsstein, harmoniserer yin og yang energiene. Energiene virker sakte men har stor styrke. Nyttig hjelper for å finne skjulte sannheter, og motvirker følelsesmessige traumer. Stabiliserer og bidrar til fysisk, intellektuell og følelsesmessig balanse.

Chakra: Rot Nøkkelord: harmoni, jording, balanse

 

AGAT, LILLA – Lilla agat

Kan skape forandring og hjelpe til med å elske seg selv. Hjelper ved å skille det vesentlig fra det uvesentlige, og hva som virkelig har verdi. Kan redusere sårbarhet, øker sensitiviteten, gir dypere innsikt og stimulerer innlevelsesevnen.

Chakra: panne Nøkkelord: Fullgjørelse

 

AGAT, MOS - Mosagat

Kan stimulere vilje og vitalitet, og styrker selvtillit og selvaksept. Kan gi mot, veltalenhet, trygghet, velvære og en god jordforbindelse. Kan bidra til et liv i balanse, og mot til å komme videre. Kan gi overskudd og styrke personlige karaktertrekk, og styrke selvbildet.

Chakra: Hjerte Nøkkelord: Balanse og vitalitet

 

AGAT, MOS RØD

 Stenen kan hjelpe deg i konflikter slik at du lettere kan forstå andres meninger.

Skal du i forhandlinger - ta stenen med deg. Den kan kanskje hjelpe deg.

Den kan hjelpe til så det blir gode løsninger for alle parter.

Chacra: Rot

 

AGAT, NATUR

Kan fremme selvtillit, styrke og gi beskyttelse. Kan gi mot og handlekraft.

Chakra: Rot

 

AGAT, ROSA

En blid sten som gir kjærlighet til seg selv, og kan øke selvrespekten. Kan være god for de som stiller store krav til seg selv, og vekker dine medfødte talenter. Kan gir styrke, og stimulere analytisk sans og presisjon.

Chakra: hjerte Nøkkelord: Selvrespekt

 

AGAT, RØD – Rød agat

Stenen sies å bringe lykke, hell og rikdom. Kan hjelpe til ved bearbeiding av fortvilelse og nedstemthet. Stimulerer egen verdighet, og øker selvtilfredsheten. Tillater oss å le av oss selv, og forsterker evnen til å elske seg selv.

Chakra: hara Nøkkelord: Verdighet, mot nedstemthet.

 

AGAT, SLANGESKINN

Stenen sies å gi smidighet, tillit og tro. Brukes for å få fram kundalinikraften. Kan gi styrke når man har mye jobb å gjøre. Kan bringe lys og glede til det indre følelsesliv.

Chakra: Rot, hjerne, hara

 

AGAT, STJERNE - Stjerneagat

Skaper balanse mellom den fysiske og psykiske kropp. Gjør bevisstheten mer sentrert og fokusert, og bidrar til å samle tankene. Hjelper til med å beholde energi og overskudd der det hører hjemme hos oss selv. Får deg til å være deg selv på alle plan.

Chakra: mange Nøkkelord: Sentrering og balanse

 

AGAT, TRE

Denne flotte steinen kan gi økt tempo og mulighet for å oppnå rikdom. "Jeg er i likevekt med meg selv og naturen". Kan virke mot uttørring.

Chakra: Hjerte-krone

 

AGAT, TURITELLA

Sies å utrette alt og har ubegrenset av muligheter. Virker beskyttende når man arbeider med åndelig utvikling, og forbinder det åndelig med jording. Hjelper til ved å lette overgangen til noe nytt. Gir mot til forandring, og forteller at det er viktig å være tilstede i vår fysiske kropp. Energi sirkulasjon.

Chakra: Rot Nøkkelord: Muligheter, ånd og jording

 

AMASONITT

Kan dempe voldsomme følelser, bekymringer, frykt, irritasjon og negative energier. "Når jeg viser hvem jeg er, fylles jeg med mot".

Chakra: Hjerte

AKTINOLITT

Stimulerer kreativitet, og kan være god hjelp for å lære bedre, få bedre fokus og konsentrasjon. Virker beroligende, beskyttende og øker energien. Kan motvirke uønskede tilstander. Aktiverer og fremmer nyskapelse og handling for å få realisert idèer. Øker selvsikkerheten og hjelper med å nå mål.

Chakra: Hara  N.ord: kreativitet, overblikk, handling

AKVAMARIN


Aquamarine fanger opp de livlige helbredende kreftene til de gamle, livgivende vannet på jorden. Aquamarine-steinen er kjent i gammel folklore som skatten av havfruer, og er en viktig komponent i din helbredende perlesamling fordi den bidrar til å koble til vann, opprinnelsen til livet på planeten.

Med Aquamarine-edelstenen kommer lykke i bølger, spesielt når du holder det nær hjertet ditt.


ALABAST

Alabaster er en form for gips. Fordi det er en litt smuldrende stein, kan den faktisk brukes til krittmarkering. Det er for det meste hvitt i farge, noen ganger vil det bare ha et "hint" av myke farger også. Det er en veldig myk stein, 2 på en skala fra 1-10. 
Men fordi Alabasten er en så myk stein, kan den brukes på forskjellige måter. Kanskje det mest nyttige blant sine steinhelende egenskaper er dets absorpsjonsegenskaper som kan bidra til å trekke energier som du mangler på noen måte.

ALMADINE


Almandine Garnet er den vanligste typen granat. Når du sier Garnet, beskriver den gruppenavnet for ulike nært beslektede mineraler. Almandine Garnet er fra Garnet gruppen, samt Grossular Garnet, som vanligvis er ugjennomsiktig, selv om de gjennomsiktige eller gjennomsiktige former er vakre edelstener.


AMASONITT, ROSA

En som sies å skape harmoni i livet og som kan hjelpe til med å gi orden i kaos. Kan gi muligheter for perfeksjonisme og skal lære oss å forstå dobbelthet. Forsterker og viser oss at kjærligheten er ren og universell. Løser opp blokkeringer.

Chakra: Hjerte

 

AMEGREEN

En emosjonell sten som kan skape en kjærlig medfølelse. Den sies å kunne stimulere synske evner og styrke din viljestyrke.

Chakra: Solar plexus

 

AMETRIN

En blanding av ametyst og citrin. Ny begynnelse, og stimulerer evnen å omsette erfaringer konstruktivt. Gir deg styrke i kraft av din viten. Fjerner utrygghet og hjelper med å gå rett vei. Virker balanserende, øker selvaksepten, og støtter ved forandringer. Fremmer hjelp fra åndelige veiledere, og likevekt

Chakra: panne Nøkkelord: kvantesprang, ny start

 

AMETYST

En varm og elskelig stein. Fra gamle kilder hevdes det at stenen kan være god ved søvnproblemer, mavepine, migrene, feber og mareritt. Kan virke avstressende.

Chakra: Pineal-Krone

 

AMETYST, BÅND - Båndametyst

Kan hjelpe sjelevenner med å finne sammen og å forstå hverandre. Sies å kunne stimulere drømmer og åndelig kontakt.

Sies å ha samme egenskaper som ametyst: Den kan rense, berolige, beskytte, åndelig kraft og utvikling, klarhet i drømmer, tillit, tro, klarhet, edruelighet og dempe stress.

Chakra: Panne/krone N.ord: Sjelevenn, åndelighet

 

AMMONITT

Ammonitter er gruppe av avdøde blekksprut. Levde for 100-200 millioner år siden.

Kan styrke forbindelsen mellom den fysiske og åndelige kropp.

Chakra: 1 og 4

 

ANGELIT - Englestein 

Hevdes å gi fred & ro i sinn. Kan gi interesse og forståelse for astrologi & matematikk.

Chakra: Hals - Hjerte

 

APASJETÅRE

Kan hjelpe til å se bedre i mørket og kan løse gammel sorg, bringer tilgivelse. Hevdes å være en god kommunikasjon- og kanaliseringsstein.

Chakra: Alle

 

APATITT, BLÅ

Kan hjelpe mot angst. Kan gi en meget tørr hals under en meditasjon.

Hevdes å gi tilgivelse. Kan lindre halsbrann-

Chakra: Alle

 

ARAGONITT, BRUN

En sten som symboliserer skarpsindighet og trygghet og kan gi en fin balanse mellom følelser og intellekt. Energiene kan virke harmoniserende og være en god hjelper for å kontrollere og balansere følelser. Kan avstemme våre ytterpoler og dempe nervøsitet.

Chakra: Flere

ARAGONITT, HONNING

Stenen kan hjelpe deg med balanseringen i din spirituelle utvikling. Den er meget sensitiv kan dempe din angst.
Den er en god meditasjonssten.
Chacra: Tredje øye - Solar Plexus


ARAGONITT, GRÅ

Aragonitt er veldig hjelpsomme talismaner for mentale og åndelige problemer. Alle av oss har problemer. Noen er fysiske, noen åndelige. Våre liv ville være morsommere og mer produktive hvis vi kunne kvitte seg med dem. Bekymring, angst, frykt og tvil kan bokstavelig talt kvele oss og gjøre våre liv elendige. Når krystaller er karbonater, har de jordens energi til byggherrer. Disse krystallene, som Aragonitt, er gode i applikasjoner der noe nytt må gjøres fra noe gammelt. Trearbeidere, steinarbeidere, kunstnere, malere og andre involvert i kreativ kunst drar nytte av denne typen krystaller..

 

ARAGONITT, GUL - Gul Aragonitt

Symboliserer sentrering, tålmodighet og skal fremme en indre forelskelse. Avbalanserer kroppen, og skaper ro og hvile i ditt indre. Sies å gi disiplin og utholdenhet i dagligdagse aktiviteter. Lærer deg å elske deg selv, som er en forutsetning for å elske andre. Gir trygghet under ansvar.

Chakra: Solar p. Nøkkelord: Tålmodighet, indre ro

 

ARAGONITT, KALSITT/ Aragonitt stripet

En sten som sies å være pålitelig og som kan øke vår prakiske sans. En sten for fredelighet.

Chakra: Hara, Solar p.

 

ARTINOLITE - Heksefinger 

Stenen kan hjelpe deg til bedre konsentrasjon. Den kan hjelpe deg når du skal lære deg noe nytt.

Stenen hevdes å være beskyttende og gi økt energi.

Chacra: Rot-Harra

 

ASTROPYLLIT

Hevdes å finne glemte krefter og styrke. Kan vise oss når en dør lukkes, åpnes en ny.

Chakra: Krone - Rot

 

ATLANTASITT

Hevdes å gi en befriende fred i de hjemlige områder.

Kan hjelpe deg til å tenke kjærlighet og snakke klokt.

Sies at den gir økt oppmerksomhet og overvåkenhet når det kommer til det følelsesmessige.

Chakra: Hjerte

 

AVENTURIN, GRØNN

Kan gi hell i både kjærlighet, arbeide og pengesaker.

Det hevde at den gir balanse i den mannlige og den kvinnelige energien.

Chakra: Hjerte

 

AVENTURIN, GUL

Kan forminske vrede og surmuleri. I følge gamle skrifter kunne stenen bli brukt mot sultfornemmelse, stress, problemer med milt, lever og bukspyttkjertel.

 

AVENTURIN, ORANSJE

Virker vitaliserende og oppmuntrende, og gir en motiverende energi som stimulerer deg i din videre vandring i livet. Reduserer sinne og surhet. Gir en balansere fleksibilitet, i forhold til fysiske, intellektuelle og følelsesmessige utfordringer. Motvirker stress

Chakra: Hara. Nøkkelord: Vitalitet, balanse, ro
 

AVENTURIN, RØD

Virker vitaliserende, motiverende, entusiastisk og oppmuntrende. Gir en oppløftende energi som harmonerer kropp og sinn. Gir fysisk, intellektuell og følelsesmessig fleksibilitet. Demper sinne og surhet. Åpner opp eget hjerte og fremmer ny kjærlighet.

Chakra: Hara/Solar p. N. ord: Motivasjon, vitalitet

 

AVENTURIN, ROSA

Stenen kan gi deg pågangsmot og lette balansen og likevekten mellom det følelsesmessige, det fysiske og det åndelge. 

Chacra: Hjerte

BASALT

Bringer fysisk og mental styrke og mot. Øker energinivået. Roer ned følelser. Forbedrer kreativitet. Bringer stabilitet.Hjelper med sinnekontroll.
Fra gammelt av: Betraktet som en fruktbarhetstein for kvinner.

 

BERGKRYSTALL

Bergkrystall kan forsterke både energi og tankevirksomheten. Bringer stjernens energi inn i sjelen. Kan gir deg mulighet for å utnytte dine talenter. Kan virke anvendbar ved kretsløp, forstyrrelse, mot svimmelhet, brannsår og smerter.

Kan brukes til å omdanne tanker til lyd. Kan gjøre det lettere å motta informasjon, fra både lærer, healer og andre. Kan styrke følelsesmessig balanse, intuisjon og er en lysbærer. Kan gi beskyttelse. God meditasjonsstein.

Chakra: Alle

 

BERYLL, AQUAMARINE - AKVAMARIN

Den kan bedre din sikkerhet og gi deg mot. Den kan oppmuntre

deg til å "alltid være beredt". Sies og gi gi emosjonell og

intellektuell stabilitet og øke din kobling til

ditt høyere jeg. Kan gi din aura beskyttende skjold.

Chacra: Hals og krone

BLUE LIBERITE

Denne fantastiske steinen har et solid stykke Blue Liberite (også kjent som Que Sera/Serra) som har blitt polert i en nydelig form. Blå Liberite, eller Que Sera, antas å være en stein av kjærlighet, helbredelse og beskyttelse. Det antas å beskytte elektromagnetisk energi, øke psykisk kommunikasjon, hjelpe meditasjon, hjelpe helbredelse av vev og lindre stress.

Chakra: Alle

 

BLUE PEARL 

Stenen kan gjøre deg viljesterk og du vet hvor grensene går. Du kan fornemme lettere hva som er best for deg i en vanskelig situasjon.

Chacra: Hals

 

BRONSITT/BRONZITT

Kan stimulere til positiv energi og gi arbeidsglede.

Kan påvirke hørselen og styrke jordforbindelsen.

 

BUDDSTONE/budstone/Africa jade/Prasem

Kan hjelpe til å nå egne mål. Sies og øke vurderingsevnen og finne egne løsninger.

God meditasjonsstein. En sten som åpner og arbeider med hjertechakra. Kan omformer negativ energi til positiv energi. 

Chakra: Hjerte

 

CALCEDRONROSE 

Stenen kan øke livsgleden og gi deg bedre ansvarsevne.

Chakra: Tredje øye-krone

 

CALCEDON, BLÅ

Blå Kalsedon er en demurekrystall, subtil og mystisk, kul og rolig, eterisk, men solid. Den har innbydende, myk blå gjennomsiktighet og en nesten umerkelig bevegelse i steinen som påkaller en stillhet av stille ærbødighet. Det beroliger, og snakker om ånd og tillit.

Chalcedony er kjent som talerens stein, stenen til den som må måle sine ord. Det oppfordrer refleksjon og meditasjon, sin milde utstråling forbereder seg til handling. Den store romerske rektor, Cicero, sies å ha hatt en rundt halsen sin.


CALSEDON, FANCY

Stenen formidler håp og kjærlighet. Dette er en veldig god meditasjonssten og den virker rensende på kropp og sinn.
Ny kraft og utholdenhet forbindes også med denne stenen. 

Chakra : Hjerte-Krone-Hals

Stjernetegn: Væren


CALSEDON, GUL

Unike Kalsedon Gul letter selvtillit og bringer fred til indre refleksjon. Det kan fjerne fiendtlighet og oppmuntre til en lyshjertet optimisme. Fargene varierer fra kombinasjoner av grønn, gul, oransje og brun. 

CELESTIN

Celestin er en søt blå krystall med en nydelig, mild oppløftende vibrasjon. En klynge av denne herlige blå steinen i rommet ditt er utmerket for din følelsesmessige tilstand som det er beroligende og oppløftende. Den har sterke metafysiske egenskaper som vil hjelpe deg med å utvikle profetiens gave og andre psykiske evner


CHARIOTE

Charoite er kjent som en sjelstein som kan gi sterke fysiske og følelsesmessige helbredende energier. Det er en kraftig åndelig stein som vil minne deg om å leve i nuet.
Livet er veldig flyktig, og denne steins energier vil minne deg om å gjøre så mange uforglemmelige øyeblikk som mulig.Når du er gammel og grå, vil du ha mange minner å se på igjen.

 

CHIASTOLIT-Slangeøye

Kan hjelpe med å få fotfeste i situasjoner med mye fornyelse og forandring.

Kan hjelpe mot selvundertrykkelse.

Når jeg erkjenner hvem jeg er vil veien fremover være åpen.

 

CHRYSOCHOLLA -SHATUKITT

Denne anses å være en meget god spirituell stein.

Brukes ved kanalisering.

Kan øke de astrologiske evner.

Hevdes å gi indre styrke og mot.

Kan styrke hukommelsen.

 

CHRYSOPHRAS - Krysopras 

Kan virke beroligende.

Kan l ære deg å akseptere og forstå de livsoppgaver du gjenomlever.

Kan hjelpe deg med å treffe et valg. 

Chakra:Hjerte

 

CHYTA 

Stenen kan virke beskyttende.

Den kan minske ditt sinne og dempe stridslysten.

Den kan være god til meditasjon.

 

CINNOBER DRAGEBLOD

Cinnabar har sterke metafysiske egenskaper, og det er kjent som en stein for manifestasjon og verdiskapning, og har blitt kalt "Handelsstenen".Energien til denne steinen kan gi en økning av rikdom til virksomheten din.

 

CITRIN

Kan gi selvkontroll og hjelpe mot mareritt, urolig mave og eksamensnerver.

Chakra: Solar plexus-krone


CITRIN GRØNN

Som en profesjonell støttestein, forbedrer Citrin samspillet for alle som jobber i salg, handelsbank, kasinoer, sport og treningsstudioer og media. 
Citrin styrker indre lys og gnister kreativitet og fantasi. Den er ideell for kunstnere av alle slag.
Citrin er en utmerket krystall for mellommenneskelige forhold. Det jevner familie- eller gruppeproblemer, og fremmer løsninger og sammenhengskraft.
Det hjelper også med å forstå og håndtere absorberte visninger fra de rundt oss.
Å bære en Citrin tiltrekker kjærlighet og lykke, og vakter mot de som ville bryte ditt hjerte. Det er også et effektivt skjold mot tross og sjalusi.

 

CORDIERITT (IOLITT) 

Stenen kan gi deg styrke, autoritet og trygghet.

Den kan hjelpe deg til å nå spirituelle mål.

 

CYANITE, SVART m/Rubin

Fra India

Renhet. Cyanite behøver aldri og bli renset. Kan gi ro og mildhet.

Kan fjerne sinne og frustrasjon. Hevdes at den ikke mottar negativ energi og har ubegrenset anvendelse.

Det hevdes den anses som kontrollsteinen.

 

DALMATINER

Kan hjelpe til å bearbeide fortiden. Hevdes å gi kontakt med egen kraft og hjelpe også bruke denne positivt. Kan øke gleden og samarbeidsviljen.

 

DIOPSID

Stenen kan være en god hjelper for matematiske og analytiske oppgaver.

Den kan hjelpe oss med å forstå våre følelser.DOLOMITT GRÅHVIT

Kan styrke femininitet og hjelpe å sette ord på tankene.

Disse rosa, pastell, melkefylte eller klare fargede bergarter er et naturlig slipemiddel og svamp i ett. Klare varianter, spesielt rosa, brukes til mykt åpen og halv hjertechakra. Tilrettelegger å gi, motta, generøsitet, spontanitet, kreativitet og energioppløfting.Dolomitt er en mild stein som oppfordrer veldedige tiltak, generøsitet og gi av alle slag, så vel som å motta. Det oppmuntrer også energisk tenkning, opprinnelig tenkning, spontanitet, kreativitet og manifestasjon.

Det kan bidra til å utvikle utholdenhet for å håndtere hyperaktive mennesker. Det brukes også til å stoppe energilekkasjer fra chakraene, og for å balansere og justere chakraene. Den stabiliserer både menneskelige og mineralske energier, og når de plasseres strategisk i et hjem med andre mineraler, balanserer de den energiske atmosfæren. Det er en spesielt god stein for å lindre sorg og beroligende vondt, ensomhet og angst.

 

DOLOMITT RØD

Kan styrke femininitet og hjelpe å sette ord på tankene.

 

DRAGONSTONE 

En god jordingssten. Kan være god til å bistå i kommunikasjon

med andre og hjelpe til for å bli hørt og forstått.

Chakra: Rot-Solar Plexus

 

DUMORTIERITT

Kan brukes ved spenninger.

Kan være god ved øye-hals-ørelidelser.

Chakra: Rot-Hals

 

EKLOGITT

Eclogite renser hjertet og solar plexus chakraene, og bidrar til å eliminere negative følelser av frykt, skyld, sinne og skylden med en mild, kjærlig energi. Eclogite støtter åndelig vekst, som bidrar til å levere bevissthet.

LYKKESTENEN:)

 

EPIDOTT SNØFNUGG

Disse stenene er Epidote, men med en høyere andel kvarts enn du normalt ville forvente. De er derfor en litt lysere farge enn vanlig, og på grunn av disse to faktorene blir de markedsført som "Snowflake" epidote.En nydelig stein som hjelper oss å bygge videre på hvem vi egentlig er, i stedet for hvem vi ønsker vi var!

ERFARING FRA BRUKERE & TERAPEUTER:

Epidote er en stein som kan støtte alle healingsprosesser og en som bidrar til å styrke den generelle helsen. Det stimulerer leveren, galleblæren og hjelper med fordøyelsesprosessen i tynntarmen. Epidote kan hjelpe til med nervesystemet, hjernen og skjoldbruskkjertelen.

 

ELFENBEN JASPIS

Ivory jaspis - Porcelanit dendrit 

Kan skape energi og livsglede i sine omgivelser. En stein med meget sterk energi.

Kan hjelpe deg med å nå dine mål.

Chakra: Hara-Pinal-Solar Plexus

 

FALKØYE

Symboliserer overblikk, iaktagelse og klar tankegang. Kan øke evnen til å se bak tingenes tilstand, og gjennomskue hvordan ting virkelig er. Kan øke fokus for både å kunne følge og nå mål. Kan redusere nervøsitet og angst, og får deg til å gjøre de forandringer som du ser. Ønsker kan bli virkelige.

Chakra: Rot/krone Nøkkelord: Overblikk, klarhet

 

FELDSPAT GRØNN HVIT

Det hevdes at Feltspat kan hjelpe til med å tenke nytt og annerledes.. på din vei til ditt mål.

GEOLOGI
Fra edelstenenes verden ser det ut til at kvarts er det rikeste mineral i verden. De mange kvarts varianter inkluderer citrin, ametyst, ametrin, chalcedony, aventurin, onyx, agat, tigerøye, røykfylt kvarts og rosenkvarts.

Men fra mineralogisk synspunkt er det feldspar som er det vanligste mineral. Faktisk er feltspar nesten 60% av jordskorpen. Feldspar er en gruppe mineraler som er preget av tilstedeværelsen av aluminiumsilikater med kalium, natrium, kalsium og barium.

Blant de kjente feldspat edelstener er månesten, ortoklase, amazonitt, andesin, labradoritt og sunstone.

 

FLINT

Anses som en hellig sten, fordi den har mange metafysiske og helbredende egenskaper. Det ble gjennomført som en talisman for beskyttelse. Flint er det som trengs for å beskytte seg mot onde ånder og beskytte en fra ondskap. Det fjerner uoverensstemmende energi og negativitet fra folk og hjemsøkte steder.

Flint ønsker å bidra til å gjøre frekvensskiftet avgjørende for å manifestere åndelige inspirasjon i det fysiske. Flint, et stykke utrolig kraft og intensitet som bringer høyest mulige åndelige frekvenser ned til den fysiske verden gjennom manifestasjon. Den begrenser den eteriske kroppen mer helt inn i det fysiske planet av virkeligheten. Dette vil påvirke både selvbevissthetens og livets bevissthetskraft. En av de viktigste tingene folk gjør er å få sitt fokus tilbake i den fysiske verden.

 

FLUORITT

Genisteinen. Kan gi deg utholdenhet.

Fluor betyr "å strømme" - det er tid for inspirasjon.

 

FLUORIT, REGNBUE 

Kan gi en umiddelbar erkjennelse og en hjelp til å kunne uttrykke seg rasjonelt.

Kan skape Forbindelse mellom den fysiske og spirituelle vekst.

Chakra: Alle

 

FLUORITT, GRØNN

Kan fjerne roms negative energi og omdanne den til universal lys og kjærlighet.

Kan være god for: Mave - fordøyelsesproblemer og ved halsbrann.

Chakra: Hjerte

 

FLUORITT, GUL – Gul Fluoritt

Symboliserer visdom, forståelse og individualitet, og kan gjøre det lettere å sette egne grenser. Kan beskytte mot andres projeksjoner, og gjøre deg bevisst dine egne. Kan motvirke nervøsitet etter stressede situasjoner. Kan forsterke kreativitet, og hjelpe ved utvikling av psykiske evner. Sies at den kan gir mer viljestyrke, handlekraft og gjennomslag.

Chakra: Solar p. N. ord: projeksjon, sannhet, renser

 

FLUORITT, LILLA

Mer informasjon kommer.

 

FLUORITT, MIX

Mer informasjon kommer.

 

FORSTEINET TRE

Sies å gi ro, styrke og jording, og gir tid til frihet og ettertanke. Gir overblikk og overskudd, og roer ned irritasjoner. Er generelt styrkende på de fleste livsområder. En sten for håp og tro, og er egnet for den som ikke frykter sannheten. Sentrer og samler tanker, finn egen kraft og stimulerer konsentrasjonen.

Chakra: Rot Nøkkelord: egen kraft, jording, sannhet

 

FUCHSITT, m/rubin

Den kan ekspandere ditt medvitende og formidle en følelse av nytt liv, nye ideer og øke motivasjonen. Kan oppmuntre deg til å søke i "grunnstammen" din - for å søke forklaring og for å finne tilbake til rett spor.

Chacra: Hjerte & krone

 

GIRASOL KVARTS

Mer informasjon kommer.

 

GRANAT

Flott og "kraftig" stein som hevdes fra gamle kilder kan påvirke ben, rygg, hjerte, lunge og blodomløp.

Chakra: Rot, hara, hjerte.

 

GRANAT, GRØNN

Kan stimulere lysten til å lære og skjerme mot nedbrytende krefter. Kan påvirke våre sanser og tanker.

Chakra: Hjerte

 

GRANAT, RØD

Kan gi deg økt mulighet til å finne skjulte ting.

 

GROSSULAR

Stenen kan gi styrke og stabilitet ved store utfordringer.

Hevdes å kan øke fruktbarheten og hjelpe deg til å bedre samarbeid.

Chacra: Hjerte-Rot-Hara-Solar Plexus

Finnes blant annet i Konnerudgruvene - Norge.

 

GRØNN SHEEN OBSIDAN 

Kan hjelpe deg med å bli kvitt følelser fra gammel romantikk.

Den kan hjelpe deg i nye og ukjente situasjoner som du frykter.

Chacra: Hals

 

GUL CALSITT 

Kan gi glede. selvsikkerhet og en deilig følelse av tilfredshet. Sies og bringe barnet frem i oss og gi ny og økt livsglede.

 

GYLLEN KVARTS/GOLDEN HEALER QUARTS

En universell og empatisk healende energi og er meget anvendbar ved bruk av healing.

Kan gi deg tilgang til informasjon fra høyere åndelige nivåer.

Chacra: Solar plexus og krone

 

GYLLEN TOPAZ/GOLDEN TOPAZ

Kan balansere energiflyten gjennom kundalinikanalen for å

rette opp innstillingene av ditt sinne, følelser og din

fysiske kropp på alle nivåer, mens den også healer

din kropp på alle nivåer, mens den også healer din lyskropp og stabiliserer livsforandringer.

Chacra: Rot, navle, solar plexus, krone og kundalini.

 

HELIOTROP

Viser vei til idealisme. Kan øke kreativiteten og beslutningsdyktigheten. God ved nye vennskap.

Chakra: Rot, hjerte

 

HEMATITT - BLODSTEIN

Hematitt el. Blodsteinen kan styrke optimismen og arbeidsgleden. Hevdes å være til hjelp mot søvnløshet og redusering av mareritt.

Chakra: Rot

 

HEMATITTKVARTS

Hematittkvarts har en noe lettere energi enn en ren hematitt. Kan gi styrke, selvrespekt, robusthet og utholdenhet, og gi en mild jording. Kan virke avbalanserende og stimulere til positive handlinger. Utstråler fysisk energi og vitalitet, og kan motvirke nervøsitet. Kan hjelpe med å forstå livet og vår utvikling.

Chakra: Alle Nøkkelord: Styrke, kraft, positivitet

 

HEMIMORPHITE 

Er en stein som kan hjelpe til å oppnå et positivt selvbilde og selvrespekt.

Hevdes at den motvirker frustrasjon og uro.

Kan gi kraftfull healing og beskytte mot ondskap.

Hevdes å være en lykkestein.

Chakra: Hjerte

 

HOVELITT, BLÅ - howlit

Er i utgangspunktet en gråhvit naturlig howlitt som er farget blå. Sies å kombinere årsak med observasjon, og kan gi klar og rettferdig dømmekraft. Kan bringe ro over samtaler, skjerpe observasjonen og gi mot til fritt å utrykke følelser. Sies å skape fortrolighet. 

Chakra: Hals,krone,hjerte Nøkkelord: Observasjon

 

HOVELITT, HVIT

Kan gi mot til å fremme ens karakterer og oppmersomhet på ens fortrinn.

Hevdes å kunne fjerne smerte - stress. 

Chakra: Alle

 

HYPERSTEN

Mer informasjon kommer.

 

IOLIT/IOLITE

Syn: Kordierit el. Vannsafir.

 

Kan være en meget kraftig mediativ og healende stein.

Kan hjelpe deg med å utvikle ditt intuitive kreativitet.

Det hevdes at den unner deg livet og lærer deg å nyte synet. 

Chacra: Alle, men spesielt hals, 3øye og krone.

 

JADE, GRØNN

Jade kan styrke modenhet, visdom, rettferdighet og realisme. Hevdes å stimulere tankene. Kan gi følelsesmessig balanse og virke beroligende. Kan gi hell i kjærlighetsforhold og holde negativitet borte.

Chakra: 2 og 4

 

JADE, GUL

Kan gi en indre ro og heale energien mellom årsak og virkning, og kan styrke kontakt mellom mor og barn. Gul jade står for lykke, og kan bedre forståelsen av livet. Kan virke stimulerende, oppmuntrende, tiltrekke lykke og minske sorg. Kan gi modenhet og forståelse for dine handlinger, og innsikt til å gjøre forandringer.

Chakra: Solar pleks. Nøkkelord: Harmoni, forståelse

 

JADE, HVIT

Mer informasjon kommer.

 

JADE, NETRITT

Mer informasjon kommer.

 

JASPIS, FOSSIL

Hevdes å hjelpe en til å komme over de vanskeligste perioder i livet.

Kan motvirker legemets nedbrytning. 

Chakra: Pineal-Rot

 

JASPIS, BILDE 

Kan hjelpe deg til å mimre.

Hevdes å virke beroligende.

Det sies at hvis Jaspis Bilde blir plassert i et rom, absorberer den negativ energi.

 

JASPIS, BIRDEYE 

Balansere mellom Yin og Yang. For endringer og utvikling.

Kan stimulere kreativiteten for de som er klare for neste steg.

Jording på alle nivåer.

Chakra: Harra - solar plexus

 

JASPIS, BREKSJE (brecci)

Virker samlende og skaper forbindelse og balanse mellom chakraene. Forener tanke og handling, og hjelper med å bevare ro og overblikk. Reduserer stress, og symboliserer det å holde fokus, være konsentrert og ha klar tanke. Motvirker destruktivitet og selvdestruktive tanker og handlingsmønster.

Chakra: alle Nøkkelord: samling, endring og fokus

 

JASPIS, CAPPADUNO

Mer informasjon kommer.

 

JASPIS, ELEFANT

Kan skape kontakt til indre urkraft og gammel viten. Kan gi følelse av usårlighet.

Kan øke egen styrke. 

Chakra: Rot - Harra

 

JASPIS, GRØNN

Utholdenhetsstenen. Gir styrke og kraft til å holde ut og fullføre prosjekter i nesten overlegen stil. Gjør oss oppmerksom på, at andre tenker på oss og holder øye med oss. Da blir det lettere å være alene.

 

JASPIS, GUL

Gir en stabil og en generell positiv innstilling til tingene.

Jeg er nå fri. Hevdes å være god ved kvalme. 

Chakra:Solar Plexus

 

JASPIS, HEMATITT

Hevdes å være god for å hjelpe til ved kreativ utfoldelse og til planlegging for å nå mål.

En god jordingssten samtidig som den kan styrke viljen og stimulere mentale prosesser.

Chakra: Hara, rot

 

JASPIS, IRAI

Mer informasjon kommer.

 

JASPIS, KAMBAMBA

Hevdes å kunne redusere sorg og depresjon.

Kan gi et større velvære, skape balanse i følelser og ro i sinnet.

Chakra: Hjerte - Hals - Rot

 

JASPIS, LANDSKAP

Mer informasjon kommer.

 

JASPIS, OCEAN 

Kan virke forløsende ved tunge energier i kroppen og gir følelse av letthet.

Hevdes at den kan gi godt humør.

Chakra: 4 og 6

 

JASPIS, PICASSO 

Kan bringe større forståelse for den vei du har valgt her i livet.

Hevdes og gi styrke og utholdenhet til å komme gjennom forandringer.

Kan styrke intuisjon. 

Chakra: Hjerte

 

JASPIS, REGNBUE

Kan stimulere fantasien. Hevdes å bringe tillit og lojalitet.
 

 

JASPIS RØD

Kan hjelpe deg i farlige situasjoner. Kan gjengi en drøm og hjelpe deg med å huske drømmen.
Kan fjerne tilbøyelighet til sidesprang.
Chakra:Rot - Hara

 

KALSEDONKULER

Kraftig avslappende steiner, som nylig ble oppdaget i Marokko, blir disse Chalcedonkulene å bli en stein for alle som ønsker å føle ganske enkelt ... ro...
Bare for å bære eller holde deg nær, vil den trøstende energien som utstråler fra disse knutene, gi en dyp følelse av ro - perfekt for å la kroppen slappe av i sine naturlige rytmer, løsne angst og stress. En sten som jorder deg.

Chakra: Krone

 

LABRADORITT

Kan gi mental skarpsindighet og kan redusere stress og uro. Kan gi beskyttelse og være en god drømmestein.
En transformasjonssten som kan gi beskyttelse, styrke, energipåfyll og nye ressurser. Kan virke stimulerende og aktivere intuitive evner, samtidig som den jorder. Kan gi kraft og inspirasjon når du står fast, gi overblikk, høyere bevissthet, styrke, utholdenhet og vitalitet. 

Chakra: Hjerte-solar plexus
 

MALAKITT

Kan gi beskyttelse og løse følelsesmessige blokkeringer. Hevdes at den styrker egen kjærlighet og arbeidskraft. Hevdes å kunne redusere stress.

Malakitt har blitt kalt "sjelens speil", som det når personens indre følelser og reflekterer hva som er der, negativt eller positivt. Det er en kraftig beskyttelsesstein som hjelper intuisjon, kreativitet og fantasi.


MÅNESTEIN

Fra gamle kilder hevdes det at denne sjeldne steinen skal kunne øke kroppens opptak av næringsstoffer. 
Chakra: Hara-hjerte-solar plexus
I jugendtiden var månesten blant de meste populære edelstenene…
I India kalles denne stenen for Drømmestenen da de tror den bedrer søvn og søvnkvalitet..

 

MÅNESTEIN REGNBUE

Hvit spektrolilt. Symboliserer balanse. Kan lettliggjøre følelsesmessige spenninger og øke de positive sider av kreativitet og selvutfoldelse. Kan gjøre deg øm, gi ro og større oppmerksomhet til dine nærmeste.

 

OPAL HVIT

Hvit Opal er en edelsten. ... Hvit Opal er bra for å forbedre ustabil flaks. Det ville forandre negativ energi til positiv energi.

Hvit Opal har en god sjanse til å få lykke eller nye sjanser.

 

OPAL ROSA

Kan gi selvfølelse. Symboliserer tro mot dine idealer igjennom etablering av kjærlighet forhold til deg selv.

Les mer...

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke